Upravit možností cookies

Ke Stažení

Návody a manuály

JVS-S Samonosná jímka/nádrž (2 soubory)

GLUC PBS - Samonosná jímka GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

JVS-N Nesamonosná jímka/nádrž (2 soubory)

GLUC PBS - Nesamonosná jímka GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

JVS-D Dvouplášťová jímka/nádrž (2 soubory)

GLUC PBS - Dvouplášťová jímka GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

JL Samonosná ležatá jímka/nádrž (2 soubory)

GLUC PBS - Ležatá jímka GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

JVS-S-S Samonosný septik (2 soubory)

GLUC PBS - Septik Samonosný GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

JVS-D-S Dvouplášťový septik (2 soubory)

GLUC PBS - Dvouplášťový septik GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

ACS-0 Čerpací stanice (3 soubory)

GLUC PBS - Samonosná jímka.pdf GLUC PBS - Návod - Automatická čerpací stanice (ACS) GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

ACS-1,2 Čerpací stanice (5 souborů)

GLUC PBS - Samonosná jímka.pdf GLUC PBS -  Výkresy ACS 1,2 GLUC PBS - Plovák ACS 1,2 GLUC PBS - Návod - Automatická čerpací stanice (ACS) GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

ACS-3 Čerpací stanice (4 soubory)

GLUC PBS - Samonosná jímka.pdf GLUC PBS - Návod - Automatická čerpací stanice (ACS) TLAKAN-P2 návod CZ_SK GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

ACS-4 Čerpací stanice (4 soubory)

GLUC PBS - Samonosná jímka.pdf GLUC PBS - Návod - Automatická čerpací stanice (ACS) PUMPA-BLACK-LINE GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

ACS-5 Čerpací stanice (4 soubory)

GLUC PBS - Samonosná jímka.pdf GLUC PBS - Návod - Automatická čerpací stanice (ACS) TLAKAN-P8 návod CZ_SK GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

VS-S Vodoměrná šachta samonosná (2 soubory)

GLUC PBS - Vodoměrná šachta samonosná GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

VS-N Vodoměrná šachta nesamonosná (2 soubory)

GLUC PBS - Vodoměrná šachta nesamonosná GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

VJ Vsakovací jímka (2 soubory)

GLUC PBS - Vsakovací jímka.pdf GLUC PBS - Všeobecné technické podmínky

Vystrojení jímky automatickým systémem na dešťovou vodu (1 soubor)

GLUC PBS -  Vystrojení jímky na dešťovou vodu

Katalogy

Ceník 2022 Jímky a nádrže nesamonosné Přečerpávací stanice
Poklopy Vsaky Čerpadla
Jímky dvouplášťové Automatický čerpací systém Jímky samonosné
Vodoměrné šachty hranaté Jímky samonosné ležaté Hranaté vodoměrné šachty
Vodoměrné šachty válcové Septiky  

Certifikáty

Certifikát plastových jímek Certifikát výrobků benových podložek Zpráva o dohledu nad plastovýma jímkama
Slovenské technické osvědčení plastových jímek Slovenská značka zhody na výrobek  

Žádosti na stavební úřad

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ

OHLÁŠENÍ STAVBY

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Žádosti na vodoprávní úřad

Domovní cov. spojená žádost

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do kanalizace

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod domácností

Žádost o prodloužení platnosti povolení

Žádost o stavebním povolení k cov. studni nebo jinému

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu