Upravit možností cookies

Využití dešťové vody


Do kanalizací se dešťová voda většinou vypouštět nesmí, protože ředí ostatní splašky a tím ztěžují její filtraci v čistírnách. Většina měst a vesnic dešťovou kanalizaci postrádají, proto vám nabízíme alternativní řešení.

Systém pro využití užitkové vody

Průměrná spotřeba pitné vody na osobu je přes 110 litrů denně, ale na přibližně polovinu činností stačí voda užitková (dešťová). Mezi hlavní činnosti, kde můžete dešťovou vodu využít patří zalévání zahrady, praní prádla, wc, úklid a mnoho dalších.

Při mnoho činnostech, které vykonáváte, není všude zapotřebí nejkvalitnější voda. Tam, kde s vodou přicházíme osobně do styku jako například při vaření, pití, mytí nádobí a tělesná hygiena je zapotřebí voda pitní. Ale při činnostech jako praní, splachování na wc, zalévání zahrady a mytí nádobí lze použít vodu užitkovou.

Popis funkce našich zařízení pro využití užitkové vody

Dešťová voda, která stéká okapy se přivádí sběrným potrubím do zemní filtrační šachty. Přes filtrační síto filtru přepadá čistá voda, která je následně ještě filtrována přes geotextilii( pro odstranění nejdrobnějších nečistot) poté se voda přivádí potrubím do nátokového hrdla nádrže. Při plné nádrži voda odtéká pomocí přepadového hrdla do kanalizace, nebo do vsakovacího sytému. Odběr vody z nádrže sacím potrubím je zajištěn sací soupravou, která odebírá pouze čistou vodu pod horní hladinou v nádrži. Čerpací zařízení (ruční, nebo automatické) - vodárna je součástí automatické doplňovací jednotky s řídící jednotkou, která v případě nedostatku dešťové vody v nádrži přepne pomocí hladinového spínače odebírání vody z vodovodního řadu při splnění normy ČSN EN 1717. Z automatické doplňovací jednotky je voda potrubím výtlaku dopravována k využití.

Systém pro vsakování deštových vod.

Vsakovací systém obsahuje vsakovací boxy, které se umisťují do země. Tím se vytváří obrovské prostory pro dešťovou vodu. Systém bodů se spojuje dohromady a můžete, vytvářet libovolné tvary a velikost. Celý box je obalen geotextilií a zasypaný zeminou. Využitelnost boxů je téměř 95 % jejich kapacity.