Upravit možností cookies

Systém pro vsakování dešťových vod


Vsakovací systém obsahuje vsakovací boxy, které se umisťují do země. Tím se vytváří obrovské prostory pro dešťovou vodu. Systém bodů se spojuje dohromady a můžete, vytvářet libovolné tvary a velikost. Celý box je obalen geotextilií a zasypaný zeminou.

Před vsakovacími boxy je potřeba mít filtrační šachtu. Filtrační šachtu můžete zakoupit u nás v eshopu

Vsakovací boxy - podrobnosti a ceník.
Kod Název Hmotnost (kg) Cena (kč) Ks
RAIN BLOC 300L Blok vsakovací RAIN BLOCK 1200x600x420mm compact 300l 20 2150,- Kč bez DPH
2602,- Kč s DPH
KONEKTOR RAINBLOCK Konektor spojovací pro EcoBlock RAINBLOCK 0.1 12,- Kč bez DPH
15,- Kč s DPH
GEOTEX_PES200_50 Geotextilie 200g/m2 POLYESTER (2m x 50bm = 100m2) 10 1800,- Kč bez DPH
2178,- Kč s DPH
Vsakovací boxy

Vsakovací boxy

Před vsakovacími boxy je potřeba mít filtrační šachtu Nová technologie systémů řeší problém s nakládáním dešťové vody v místě srážky, čímž odlehčuje kanalizačním stokám (možnost volby menšího průměru kanalizačního potrubí, což redukuje investiční náklady na stavbu kanalizace) a snižuje poplatky za odvod dešťových vod zvlastních pozemků. Systémy velmi šetrnou a ekologickou cestou aktivně napomáhají udržovat přirozený koloběh vody v přírodě, a tím vytvářejí preventivní opatření proti vzniku závažných ekologických škod. Používání systémů a je ve shodě s legislativou zemí EU, která upřednostňuje přirozené vsakování a odtékání dešťových vod před jejich odváděním do kanalizačních sítí

systém vsakovacích boxů

Princip činnosti vsakovacích boxů

Základní funkcí systémů je likvidace dešťové vody ze zpevněných ploch,jako jsou např. střechy velkých průmyslových, obchodních a sportovních objektů, ale i střechy rodinných domů, zpevněné plochy komunikací, parkovišť. Oba systémy se skládají z tzv. základních akumulačních boxů (500 x 400 x 1000mm pro systém Azura), které se velice jednoduše sestavují do kompaktního celku "galerie"téměřneomezenýchrozměrů a tvarů.Tímvznikne dočasný skladovací prostor potřebných rozměrů, který se obalí geotextilií (případně hydroizolační folií) a umístí pod povrch. Základní princip funkce obou systémů je stejný – co nejrychleji odvést srážkovou vodu pod zemský povrch a tam ji s časovým zpožděním buď nechat vsáknout do okolní zeminy nebo provést regulovaný odtok dešťové vody ze systému do dešťové kanalizace, případně do hlavní retenční nádrže

Výhody vsakovacích boxů

  • Redukce odtoku dešťových vod do kanalizace. Systémy pro hospodaření s dešťovou vodou (vsakování, retence) snižují investiční náklady na výstavbu kanalizace.
  • Šetrný k životnímu prostředí K vsakování dešťových vod dochází v místě srážky, čímž nedochází k narušování přirozeného koloběhu vody v přírodě. Nedochází k závažným ekologickým haváriím, jako jsou např. lokální půdní dehydratace nebo naopak záplavové stavy
  • Možnost rozvádění srážkové vody všemi směry
  • Vysoká intenzita vsakování. Jeden akumulační box systémuAzura nahrazuje až 25m drenážního potrubí
  • Snadná montáž, nízká hmotnost akumulačních boxů Jednotlivé akumulační boxy zasakovací galerie se spojují (v horizontálním i vertikálním směru) velmi jednoduše pomocíspeciálních plastových spojek.
  • Vysoká tuhost aodolnost proti vnějšímu zatížení

Technické udaje akumulačních boxů

technické udaje vsakovacích boxů

Uložení vsakovacího systému

Zhotovte výkop požadované hloubky a požadovaných půdorysných rozměrů. Vyrovnejte dno výkopu a položte min. 200 mm vrstvu lože (štěrk frakce 16/32, hrubý písek, případně další zrnitý materiál podobné báze bez ostrých hran). Lože zarovnejte a zhutněte.Na dno a stěny výkopu rozložte geotextilii. Při úpravě velikosti geotextilie zároveň počítejte i s rozměrem pro zabalení horní plochy galerie. Její celkové rozměry tedy musí být tak velké, aby přeložené pásy geotextilie byly min. 20 cm přes sebe.Příslušné boxy osaďte konkrétním příslušenstvím (např. vstupní – nátoková hrdla).Proveďte pokládku jednotlivých akumulačních boxů systému – čímž vznikne dočasný akumulační prostor. Ke spojování jednotlivých boxů do vrstev používejte pouze originálních spojek k tomuto účelu určených (spojky pro spojování v horizontálním a vertikálním směru jsou odlišné, stejně tak se navzájem liší spojky pro systém ). Pro spojení dvou příslušných boxů v horizontálním směru (vedle sebe) použijte na kratší i na delší stranu vždy po dvou kusech spojovacích elementů (klipů). Pro spojení dvou vrstev ve vertikálním směru (nad sebou) použijte dva kusy spojovacích elementů (trubka).Celou galerii akumulačních boxů ze všech stran pečlivě obalte geotextilií. Proveďte veškerá připojení vsakovacího systému (kanalizační potrubí, předřazené revizní a čisticí šachty atd.). Výkop zasypte – okolí vsakovací galerie (z každé strany) opatřete min. 200 mm vrstvou obsypového materiálu (štěrk frakce 16/32, hrubý písek, případně další zrnitý materiál podobné báze bez ostrých hran).

usazení boxu usazení boxu 2
X

Zboží jsme vložili do košíku

Pokračovat v nákupu K objednávce

Doporučujeme

php page co