Septiky


Tříkomorové septiky slouží k odstranění biologického a mechanického znečištění odpadních splaškových vod z rodinných domků, rekreačních objektů, menších provozoven, horských chat, penzionů, atd. s možností dočištění odpadní vody v druhém stupni čištění např. zemním filtru.


Septiky - podrobnosti a ceník.
Název Jmenovitá velikost Počet osob (EO) Průměr D(mm) Hl.Komínku Va(mm) Hl.Nátoku Vb(mm) Hl.Odtoku Vc(mm) Hl.Desky Vd(mm) Hmotnost (kg) Cena (kč)
JVS-S-S-3 NC 2 1-4 1700 250 445 495 1762 90 16300,- Kč bez DPH
19723,- Kč s DPH
JVS-S-S-4.7 NC 3 5-7 2050 250 445 495 1762 130 19400,- Kč bez DPH
23474,- Kč s DPH
JVS-S-S-6 NC 5 8-10 2050 250 445 495 2262 150 23600,- Kč bez DPH
28556,- Kč s DPH
JVS-S-S-9 NC 7 11-13 2500 250 445 495 2262 230 30300,- Kč bez DPH
36663,- Kč s DPH
Septiky

Uložení nádrží

Na štěrkopískové dno se provede betonáž armovaného podkladního betonu o tloušťce min. 100 mm. Beton musí být vyrovnaný a bez ostrých výstupků. Kolem obvodu betonové desky se dá drenážní roura pro odvod vody od jímky. Septik se usadí na základovou desku a postupně se napouští vodou a zároveň se provádí betonová kotva pro ukotvení nádrže kolem celého obvodu 10 cm obvodu, po ztuhnutí betonu se obsypává stěrko pískem.

Septik se skládá z jednoho kompaktního celoplastového kontejneru z polypropylenu děleného přepážkami na tři komory. V těchto komorách dochází k usazování hrubých částic a sedimentaci biologického kalu. Ve třetí komoře je instalováno odtokové potrubí, kterým je předčištěná odpadní voda odváděná ze septiku.

Použití septiků je vhodné zejména tam, kde produkce odpadních vod je nepravidelná a kolísavá.

Orientační hodnoty účinnosti koncentrace znečištění splaškových vod podle druhu objektů jsou uvedeny v normě ČSN 75 64 02. Možnost použití je vždy podmíněna předchozím souhlasem referátu ŽP MěÚ v daném regionu v rámci vodoprávního řízení.

septiky samonosné jsou určené do suchého podloží, v případě výskytu spodní vody je potřeba volit septiky dvouplášťové.

Výhody septiků

  • Úspora za stočné (kanalizace) nebo za vyvážení odpadu (jímky)
  • Žádná elektroinstalace
  • Bezobslužný provoz
  • Nízká hmotnost septiku
  • dlouhá životnost díky kvalitním materiálům
  • Jednoduchá montáž septiku
  • Minimalizace stavebních prací při osazení
  • Možnost individuálních rozměrů
  • Poradenství a servis
  • 100% těsnost

Septiky Vnitřek septiku
X

Zboží jsme vložili do košíku

Pokračovat v nákupu K objednávce

Doporučujeme

php page co